Waterstof Generator Leiden

Op 21 april 2015 opende de waterstofgenerator op het Duurzaam Mobiliteitscentrum aan de Haagweg in Leiden.

De Waterstof Generator is een hoogwaardige uitvinding van een groep wetenschappers aan de Universiteit Leiden.

Een groot aantal partijen werkten samen in dit project zoals Innovation Quarter (Provincie Zuid-Holland), Gemeemte Leiden en vele anderen.

DEOdrive was aanwezig bij de opening. Wij juichen deze hoogwaardige innovatie toe omdat hiermee een duidelijke stap wordt gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Met dit procédé wordt met behulp van zonne-energie geproduceerd waterstofgas bijgemengd bij biogas waar auto’s met een brandstofmotor op kunnen rijden.
waterstofgeneratorleidenapril2015

Uiteraard is DEOdrive al klaar voor de volgende stap: geheel elektrisch rijden op waterstof. Marcus Rolloos, founder en program manager van DEOdrive werd door Steutelstad FM geïnterviewd.

Hieronder staat de link naar het interview. Voorafgaand aan ons intervieuw zijn Chris Verplancke van het Duurzaam Mobiliteits Centrum Leiden, Prof. Huub de Groot van de Universiteit Leiden aan het woord. Interview met DEOdrive start op 9:55.

Elektrisch rijden + autodelen + snelladen = succes

image

Auto: onderhoud, verzekering, reparatie. Zelfs een stilstaande auto heeft het nodig. In een TEDx sessie laatst in Den Haag kwamen we tot de conclusie dat een stad vol elektrische, snelladende deelauto’s voor iedereen gezonder, goedkoper en praktischer zou zijn. En omdat deelauto’s veel kilometers maken is de hogere investering (door dure batterijen) meer dan gerechtvaardigd. Onderhoud, reparatie en brandstofkosten zijn bij elektrische auto’s veel lager. Tel uit je winst. Wist je dat je met een Tesla naar Zuid-Frankrijk kunt rijden door om de twee uur (sowieso verstandig) even de benen te strekken en snel te laden? Morgen? Nee, het kan al vandaag.

MEOB terrein Oegstgeest wordt zonnepanelenpark

============================ UPDATE ================================

Onderstaand bericht plaatste ik op 1 april 2014 op deze site. Een grap? Ja en nee. Noem het een leugentje om bestwil, geplaatst op 1 april.
WAAROM? Als oprichter van DEOdrive (Duurzaam Elektrisch Ombouwen & Duurzame Energie Oplossingen) bepleit ik al een paar jaar coöperatief georganiseerde opwekking van duurzame èn hernieuwbare energie en het MEOB terrein in Oegstgeest langs de A44 is daarvoor een prachtige locatie!.

En, eerlijk is eerlijk, ik heb er inderdaad over gesproken met de eigenaar van het MEOB terrein, RVOB:
– RVOB wil het terrein in zijn geheel verkopen
– RVOB wil het terrein aan de gemeente Oegstgeest verkopen

Maar:
– De gemeenteraad van Oegstgeest heeft besloten dat de gemeente niet moet investeren in vastgoed, te risicovol
– De gemeenteraad ziet graag duurzaamheid als uitgangspunt op het MEOB terrein
– Zowel binnen PVOO (Platform Voor Ondernemers Oegstgeest) als de gemeenteraad bepleit men een aanpak gebaseerd op “Co-creatie” (coöperatief)

Dus…Wat niet kan, kan toch…alleen maar samen. Of zoals Nelson Mandela het zei:

Impossible -Nelson Mandela
Nelson Mandela

Dus was het een grap? Wel in de zin dat het nog geen waarheid is. Nee, niet in de zin dat ik er echt in geloof dat het kan en dat we het samen zouden moeten doen.

======================= EINDE update, hieronder originele bericht ======================

Het Oegstgeester MEOB terrein ligt al jaren braak. Dit voormalige militaire terrein staat te koop bij het Rijks Vastgoed OntwikkelingsBedrijf (RVOB). Tot op heden waren er al wel veel plannen, maar geen enkel plan is tot op heden uitgevoerd. Daar komt nu verandering in. DEOdrive heeft een aanbod gedaan om 50.000M² zonnepanelen te installeren. Deze leveren jaarlijks ruim 4.000 MegaWattuur aan elektriciteit op. Goed voor 1.000 tot 1.200 huishoudens, afhankelijk van het verbruik. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 3.500 KilloWattuur per jaar.

Waterstof en Duurzame economie op MEOB terrein in Oegstgeest
Waterstof en Duurzame economie op MEOB terrein in Oegstgeest

DEOdrive heeft een afspraak met RVOB om de zonnepanelen te plaatsen zolang het terrein onbebouwd blijft. Verder is afgesproken, dat de zonnepanelen bij bebouwing van het terrein op de daken van de nieuwe bebouwing worden gemonteerd. Daarvoor hoeven de zonnepanelen niet eerst verwijderd te worden, omdat er naast de zonnepanelen voldoende ruimte voor bebouwing is en zo gefaseerd gebouwd kan worden en de zonnepanelen ook gefaseerd op de nieuwe bebouwing geplaatst kunnen worden.

inkscape_pasted_image_20110906_212500

Uiteindelijk voorziet DEOdrive een New Energy Science Park, waar bij daltarief en tijdens overvloedige zonne-energie deze elektriciteit wordt opgeslagen en vervolgens tijdens piekvraag wordt geleverd aan huishoudens en elektrische auto’s bij Elsgeest meteen gelijkstroom kunnen laden bij het snellaadstation. Tenslotte biedt het opwekken van zoveel duurzame energie mogelijkheden voor een 100% hernieuwbare energie regio, door elektriciteit bij lage prijzen om te zetten in waterstof, wat tot 20% kan worden bijgemengd in het aardgasnetwerk. Zo kunnen we ook onze afhankelijkheid van (Russisch) gas met zeker 20% verminderen.
powertogas

Waterstofeconomie en MEOB

Klik op plaatje om te vergroten en artikel te lezen
Klik op plaatje om te vergroten en artikel te lezen
Waterstof en duurzame energie op MEOB Oegstgeest

Waterstof is een veilige drager voor elektrische energie. In december 2012 bepleitte DEOdrive in de Oegstgeester Courant de realisatie van een waterstof-elektrisch tankstation op het MEOB terrein. DEOdrive ziet kansen voor een New Energy Science Park waar innovatie, bedrijvigheid en duurzame technologie samenkomen. Deze zichtlocatie langs de A44 biedt goede mogelijkheden voor:

  • Waterstof tankstation
  • Elektrisch Snellaadstation
  • Power to Gas oplossing (bij te groot aanbod (duurzame) elektriciteit deze omzetten in waterstof en bijmengen in aardgasnetwerk)
  • Zonnepanelen coöperatief exploiteren
  • Aanjagen van hoogwaardige werkgelegenheid en bedrijvigheid
Waterstof Economie
waterstof, hydrogen

DEOdrive staat ook voor Duurzame Elektrische Opslag. Als de zon onder gaat en als de wind niet waait, willen we toch graag groene stroom hebben. Dat kan door deze elektrische energie veilig in waterstof op te slaan door het gebruik van een waterstof brandstofcel die uit elektriciteit en water twee dingen maakt: zuivere zuurstof en zuivere waterstof.

Bij grotere vraag en of gebrek aan duurzame energie bronnen levert de waterstof weer elektriciteit. Dit proces kan eindeloos worden herhaald en dat maakt “Dat wij morgen kunnen doen wat wij vandaag doen, zonder dat wij of onze kinderen er overmorgen last van hebben”™

Ook kunnen elektrische auto’s rijden op waterstof. De eerste auto’s rijden al rond in Nederland en deze auto’s tanken waterstof en rijden zonder laden naar Parijs en terug. De eerste waterstof tankstations worden in 2013 gebouwd.

DEOdrive heeft bijgedragen aan het totstandkomen van een waterstoftankstation in de gemeente Albrandswaard, naast het ANWB station langs de A15 in Rhoon (Rotterdam-Zuid).

Daarnaast adviseert DEOdrive energiebedrijven met de zogenaamde Power-to-Gas oplossingen. Hiermee stellen wij onze maatschappij in staat om duurzaam opgewekte elektriciteit om te zetten in waterstofgas, dat wij, dankzij ons hoogwaardige Nederlandse aardgasnetwerk, tot 20% veilig en efficiênt bij te mengen in ons aardgasnetwerk. Dit vermindert onze afhankelijkheid van aardgas.

Uiteraard bepleiten wij naast waterstof als drager voor elektrische energie ook ” gewoon”  elektrisch rijden op batterijen. Wij geloven dat deze vormen prima naast elkaar kunnen bestaan. In onze mobiliteit zullen kleinere, regionaal rijdende voertuigen voornamelijk rijden met een batterij en de wat grotere voertuigen die langere afstanden afleggen op een batterij, aangevuld met een brandstofcel op waterstof.

hyundai-ix35-fcev-215-1024x691

Zie hiervoor ook de website van de gemeente Albrandswaard:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=3931&fontsize=12

 

RSM team & DUT Racing team at DEOdrive FCEV event

StarTeam-eur-dut-tudelft

On March 5th, a team of 4 international students at Rotterdam School of Management and the DUT Racing team 2014 of TU Delft joined DEOdrive in the FCEV event at the Erasmus Univerity Campus.

Many people attended the event and gathered to see and hear about Hyrogen Fuel Cell technology and the high tech used in DUT Racing’s EV racing car.

Fuel Cell EV Event 4 maart 2014 Erasmus Universiteit Campus


Op 4 maart organiseert DEOdrive in samenwerking met DUT Racing van de TU Delft en een STAR team van de Rotterdam School of Management een Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) Thema middag op de campus van de EUR in Rotterdam. Ik wil je hiervoor graag persoonlijk uitnodigen.

Locatie:
Erasmus Universiteit op de Tinbergen Plaza tussen het T-gebouw en het L-gebouw. Daar worden enkele elektrische auto’s getoond, waaronder een geheel elektrisch omgebouwde.
In het aangrenzende T-gebouw is een doorlopende serie presentaties over Waterstoftechnologie en elektrisch ombouwen van auto’s als samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Tijden: 12:00-15:00

Nieuws van DEOdrive:

DEOdrive vertegenwoordigt ITM-Power (UK) in Nederland

ITM-Power is een toonaangevende producent van waterstofproductie en -opslagsystemen in Europa. DEOdrive vertegenwoordigt ITM-Power in Nederland 

voor het adviseren en toepassen van Power-to-Gas (P2G) oplossingen voor energiemaatschappijen, het toepassen van energie-opslag en waterstoftankstations voor FCEV’s (Fuel Cell Electric Vehicles)

DEOdrive tekent samenwerking met DUT Racing (TU Delft)

DUT Racing en DEOdrive hebben een overeenkomst getekend waarbij DEOdrive assisteert bij het uitzetten van deel-opdrachten bij aangesloten ROC’s ten behoeve van de bouw van DUT 14. DUTracing assisteert bij de ombouw van bestaandeauto’s naar FCEV’s. Tenslotte helpt DEOdrive i.s.m. een STAR team van de Rotterdam School of Management (RSM) met de marketing van DUTRacing.

 

DEOdrive en ROC van Amsterdam tekenen intentieverlaring
Afdelingsmanager elektrotechniek Martin de Haan en Marcus Rolloos van DEOdrive hebben recent een intentieverklaring getekend voor een herhaalde samenwerking om wederom in het MBO i.s.m. HBO en WO een of meerdere bestaande auto’s naar 100% elektrisch om te bouwen. De ombouw van de Fiat Doblo van de gemeente Oegstgeest was een zeer leerzaam en boeiend project dat weliswaar veel meer tijd in beslag heeft genomen dan gepland, maar het is met waardevolle bijdragen van studenten en docenten van verschillende afdelingen toch tot een succesvol einde geleid.

DEOdrive is Social Enterprise en lid van ConnectNL geworden

Recent kreeg DEOdrive officieel de status Social Enterprise van gelijknamige platform. Met deze status wordt bevestigd dat DEOdrive als onderneming zich wezenlijk inzet voor een betere maatschappij juist vanuit ondernemerschap.

Daarnaast is DEOdrive lid geworden van Connekt NL, de Nederlandse tak van ITS (intelligent Transportation Systems and Services). Binnen dit netwerk, waarvan ANWB, TomTom, Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M en vele andere bedrijven en organisaties lid zijn, ziet DEOdrive veel mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van Onderwijs, Innovatie en Duurzame Mobiliteit.

Hartelijke groet namens het DEOdrive team,

Marcus Rolloos

Contactinformatie / Pers:

tel+31(0)71 240 11 11
info@DEOdrive.nl

Adres:
Sisalbaan 5a
2352 AZ Leiderdorp
The Netherlands

 

 

 

 

Ministerie van EZ over duurzame energie

DG Mark Dierikx van Energie, Telecom & Mededining geeft een mooie presentatie over duurzame energie in Nederland. Een paar opvallende zaken komen aan bod:

  • 1. We zullen moeten accepteren dat we lokaal slechts 10% duurzame elektriciteit kunnen opwekken van wat we nodig hebben. – U begrijpt dat wij het daarmee niet eens zijn.
  • image

  • 2. We hebben niet voldoende mogelijkheden om overtollige energie op te slaan. -kijkend naar Power to Gas oplossingen en waterstof zijn wij het daarmee ook oneens.
  • 3. We moeten accepteren dat er in onze leefomgeving plaats moet zijn voor windmolens en dergelijke. – helemaal mee eens. 4. Mensen en bedrijven die duurzame energie terugleveren aan het net betalen niets voor de infrastructuur en de bijbehorende opslagmogelijkheid. – dat is een heel interessant punt. Wij leiden daaruit af dat er beleid in ontwikkeling is om het gratis salderen te beprijzen. U raadt natuurlijk al dat wij daar een slimme oplossing voor hebben…


Het antwoord is: alledrie

De vraag was: “Welke stekker kunt u voor uw elektrische auto thuis gebruiken?”

De linker twee zullen echter niet zomaar thuis passen. Voor thuisgebruik raden wij de linker aan. U hebt daarvoor een ander stopcontact nodig en ook een zogenaamde 3-fasen aansluiting. Ieder huis heeft de beschikking over een fase, maar u kunt uitbreiden naar 3 fasen. Het voordeel voor u is dat uw auto 3 maal zo snel geladen is. En dat met een relatief kleine aanpassing.
Hebt u geen behoefte aan 3 maal sneller laden, dan raden we wel een andere stekker aan. Dat is de baluwe versie van de rode stekker op de afbeelding. Deze is beter geschikt om langdurig 16 Ampere te leveren aan uw auto. De rechter kunt u het beste alleen gebruiken, in gevallen dat er geen andere aansluiting beschikbaar is.
3-laadkabels
De middelste had u wellicht al herkend: Dat is de Europese standaard, Mennekes, Type 2 mode 3. De stekker maakt communicatie tussen uw auto en de laadpaal mogelijk. Deze dient u alleen te gebruiken bij laadpalen de dezelfde aansluiting hebben.

Hebt u een Think City of een andere EV die nog niet met 3 fasen kan laden? Dan is de kans groot dat wij u kunnen helpen met ombouwen.
3phase-fast-charger-DEOdrive

Belt u gerust voor meer informatie

Hij rijdt weer!

Na hard werken rijdt de Fiat Doblo van de gemeente Oegstgeest weer. We hebben handmatig geladen. Communicatie tussen BMS en Lader werkt nog niet. BMS hebben we vervangen. Misschien moet de lader ook vervangen worden. En de controller moet nog fijn afgesteld worden.